Podpořené projekty 

OP PIK Úspory energie VI. výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024738
Název projektu: Úspory energie ve společnosti Technologické centrum
 
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti výměnou 2 ks CO2 laserových pálících strojů za jedno energeticky úsporné zařízení, projekt je spolufinancován Evropskou unií.