Jsme schopni spolupracovat s Vaším vývojovým oddělením při hledání optimálního výrobního postupu a konstrukčně zpracovávat 3D modely pro výrobu vzorků a následnou opakovanou výrobu.

Tento postup je vhodný pro výrobce vlastního produktu se strategickým záměrem nakupovat plechové produkty jako subdodávky pro vlastní finální montáž. 

Konstrukční a vývojové práce provádíme v 3D modeláři Solid Works a běžně pracujeme s formáty IGES, DXF a DWG. Bližší informace na tel.: 545 429 722